Digital undervisning

Informasjon om digital undervisning ved Risør videregående skole

Fra og med mandag morgen starter den digitale undervisningen. Alle elever må daglig følge med på ITS i alle fag de har i hht. timeplanen (Lenke til timeplanen). Følg også med på meldinger fra lærerne deres på ITS. I starten av hver time skal dere sende en melding til faglærer via meldingssystemet i ITS for å bekrefte at dere er på plass. Dette er viktig for at skolen skal få gitt dere så god oppfølging som mulig.

Undervisningen vil foregå på forskjellige måter avhengig av fag og lærerens pedagogiske valg. Dette betyr at du f.eks. skal gjøre oppgaver på egenhånd, lese tekster, levere inn arbeider, osv. Det er læreren i det enkelte fag som bestemmer hvordan undervisningen blir gjennomført. Dette kommer læreren til å gi deg tydelig beskjed om, slik at du vet hva du kan forvente i det enkelte faget. Dere skal også følge med på klassefaget (f.eks. "1MKST") for å se om kontaktlærer har lagt ut felles informasjon til klassen og følge med på faget "01 Informasjon fra skolen". Vurderings- og veiledningsdager vil bli gjennomført på ITS.

Elever som er ute i praksis gjennom YFF kan fullføre praksisperioden hvis praksisstedet tillater det. Hvis du er usikker på om det er trygt å ta offentlig transport til bedriften tar du kontakt med YFF-læreren din. Hvis du ikke har fått hentet bøker og PC på skolen tar du kontakt med kontaktlæreren din.

Til toppen