Fratrekk av fravær på vitnemål/ kompetansebevis

Du kan søke om fratrekk av inntil 10 dager fravær på vitnemål/kompetansebevis i henhold til Forskrift til opplæringslova § 3-47

 

Bestemmelsene er:

 1. helse- og velferdsgrunner
 2. arbeid som tillitsvalgt
 3. hjelpearbeid
 4. lovpålagt oppmøte.
 5. politisk arbeid
 6. representasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå

Religiøse høytider utenom norsk kalender (Inntil 2 dager)

Følgende krav gjelder:

 • Sykefravær kan trekkes fra og med fjerde dag. Helg regnes ikke med i fraværet.
 • Kronisk syke kan få trukket fra fravær fra første sykefraværsdag, (en-dagsfravær, begrenset til maks 10 dager).
 • Det er ikke adgang til å konvertere fravær i timer over flere dager til hele dager.
 • Det må søkes for hvert skoleår.
 • Søknaden skal ha vedlagt dokumentasjon som viser at fraværet gjelder fraværsbetingelsene. Du kan å henvise til dokumentasjon levert gjennom skoleåret. 
   

Pga. Korona skal fravær etter den 13. mars 2020 frem til skoleslutt ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis, du trenger derfor ikke søke for denne tiden.

Merk at du maks kan få trukket fra inntil 10 dager per skoleår. Frist for å søke for skoleåret 2019/2020 er onsdag 3. juni 2020.

Du finner søknadsskjema her. (PDF, 49 kB)

Til toppen