Hurtigklagesensur

NB: Klagefrist for hurtigklagesensur våren 2020 for elevene er onsdag 17. juni kl. 1200.
Elever som vurderer å klage på standpunktkarakter, tar straks kontakt med faglærer for å få begrunnelse for karakteren før en eventuell klage.

Du kan lese om hurtigklagesensur på https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/klage/

Til toppen