Info om helsesykepleier og psykisk helse

Trenger du noen å snakke med nå som du må være hjemme fra skolen, og hverdagen har blitt helt annerledes? Både helsesykepleier Renate tlf. 902 29 124 og psykiatrisk sykepleier Inge tlf.91865485 kan kontaktes på sine jobbtelefoner i vanlig arbeidstid framover for alle elever på RVGS. Det er også mulig å kontakte helsestasjon for ungdom på 945 08 419 for avtale.

Til toppen