Informasjon til elever om skoleåpning

Kjære elever!

Det er bestemt at skolen skal åpne den 27. april for Vg2 og Vg3 Yrkesfag.

Regjeringen har laget en veileder som beskriver generelle retningslinjer for hvordan smittevernreglene skal overholdes ved åpning av skolene. Klikk her for å komme til veilederen.

I tillegg er skolene pålagt å gjøre lokale tilpasninger ut fra lokale forhold.

Ved Risør videregående skole har vi valgt å lage en egen timeplan som gjelder for de elevene som skal tilbake den 27. april. Undervisningen organiseres slik at elevene deles i mindre grupper som møter ulike dager på skolen.

Timeplanen for uke 18, 19 og 20 finner du her (PDF, 269 kB). Når skolen åpner vil det bli forsterket renhold.

Vi har laget en oversikt over lokale tiltak som gjøres på vår skole. Fint om du har satt deg inn i disse før du kommer tilbake. Felles informasjon om skoleåpningen. (PDF, 125 kB) 

Sjekk AKT sin reiseapp eller Reiseplanleggeren for å se hvilke busser som går.

Du kan og lese mer på Agder fylkeskommunes side

Til toppen