Informasjon til foresatte om valg av programfag på studieforberedende.

Elevene får informasjon på skolen om regler knyttet til valg av programfag og informasjon og hvilke fag skolen har. Elevene gjør fagvalget i Visma InSchool og skolen sikrer at alle velger en fagkombinasjon som gir vitnemål.

Pga korona har skolen valgt å ikke ha foreldremøte om dette i januar 2022. Dere kan finne informasjon i filene nedenfor.

Ta kontakt med rådgiver eller kontaktlærer om du som foresatt har spørsmål.

Til toppen