INNBYDELSE TIL FORESATTMØTE Vg1

Risør videregående skole har gleden av å invitere foresatte i Vg1 til møte onsdag 14. september klokken 17.30 i skolens aula. Det blir førsten felles samling før dere deles klassevis. Dette møtet vil i hovedsak være et informasjonsmøte om skolen, fag og klassen.

På et senere tidspunkt vil det bli innkalt til individuelle samtaler med elever og foresatte. Hvis det imidlertid skulle være spesielle faglærere dere ønsker å snakke med nå, har eleven fått med et skriv med svarslipp hjem. Denne må returneres til kontaktlærer senest onsdag 7. september.

Til toppen