INNBYDELSE TIL FORESATTMØTE Vg2

Risør videregående skole har gleden av å invitere foresatte i Vg2 til møte onsdag 14. september klokken 18.30 i skolens aula. Det blir først en felles samling før dere deles klassevis. Dette møtet vil i hovedsak være et informasjonsmøte om skolen, fag og klassen.

På et senere tidspunkt vil det bli innkalt til individuelle samtaler med elever og foresatte. Hvis det imidlertid skulle være spesielle faglærere dere ønsker å snakke med nå, har eleven fått med et skriv med svarslipp hjem. Denne må returneres til kontaktlærer senest onsdag7. september.

Til toppen