Karakter for termin 1

15. januar 2022 vil elevene kunne se sine terminkarakterer i alle fag, og i orden og atferd i Visma Inschool (VIS). Terminkarakteren skal gi uttrykk for elevens faglige nivå på det tidspunkt i opplæringen. Terminkarakteren er en underveisvurdering og eleven har derfor ingen formell klagerett.

Elever som ønsker en karakterutskrift, kan henvende seg til skolens ekspedisjon eller ta kontakt med Avd. leder Anna Skarheim.

Kort veiledning for å se vurderinger i VIS:

Eleven ser enklest alle vurderinger og Terminkarakterer i VIS gjennom å velge, se tidslinje under handlingsknappen på din timeplan (se bilde).

Bla deg nedover til 14.01.2022 og du vil se karakter for termin 1.

Til toppen