Klage på vurdering

Som elev i videregående skole kan du klage på både eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV).

Karakterene for elevene ved Risør vgs blir offentlige på It`s Learning onsdag 11. juni 2021. For videregående skole er fristen for å klage på avgangskarakterer/standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen gjelder fra det tidspunkt karakteren blir tilgjengelig for eleven. Dersom du vil klage, ta kontakt med faglærer og be om en begrunnelse for karakteren snarest.

Dersom elever på Vg3 ønsker å benytte seg av hurtigklagebehandling er klagefristen 13. juni 2021.

Les mer på fylkeskommunen hjemmeside

Til toppen