Privatist eksamen våren 2023 

Ønsker du å ta eksamen i et fag du mangler eller et fag du ikke har bestått må du melde deg opp innen 1. februar.

Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler, eller fag du ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag.  Du kan ikke melde deg opp som privatist i et fag du samtidig er elev i. Som privatist får du ikke standpunktkarakter, men avlegger en eksamen for å dokumentere kompetansen din i faget. 

Oppmelding til våreksamen gjør du på

Portal for oppmelding til privatisteksamen.

Den er åpen fra 15 januar til og med 1 februar klokken 23.55. I denne perioden kan privatister melde seg opp til eksamen og søke om tilrettelegging i denne portalen. Kandidaten må bruke MinID ved innlogging. Det er ikke mulig å melde seg opp eller søke tilrettelegginger etter fristens utløp. 

I forbindelse med oppmeldingen velger kandidatene hvilken eksamensskole de ønsker å avlegge eksamen ved. Hvilke eksamensskoler som kan velges for ulike fagkoder, er koordinert av Seksjon for eksamen og dokumentasjon i Agder i samråd med eksamensskolene. Kandidater som ønsker å avlegge eksamen i Kristiansand, må velge «Eksamenskontoret i Agder» i portalen. Når eksamensplanleggingen er ferdigstilt, vil kandidatene kunne se oppmøtedato og -sted i portalen for oppmelding. Det er ikke mulig å endre eksamenssted og -dato. Kandidatene vil også finne sine karakterer i portalen når disse foreligger.

Informasjon om privatisteksamen i Agder fylkeskommunen

Ta kontakt med Seksjon for eksamen og dokumentasjon på e-post:

eksamen@agderfk.no

eller på tlf.: 38077400 hvis du har spørsmål. 

Til toppen