Skolestart 2020

Vi vil ønske alle nye og tidligere elever velkommen til et nytt skoleår. Første skoledag er mandag 17. august 2020 med oppmøte i skolens gymsal. Elevene deles i to grupper med følgende oppmøtetidspunkt:

Kl. 08.30:
Alle elever i Vg1, innføringsklassen (FKA) og Vg3 fagopplæring i skole

Kl. 09.15:
Alle elever i Vg2 yrkesfag, Vg2 studieforberedende og Vg3 studieforberedende

Etter samlingen i gymsalen, deles elevene i klasser og går med sine kontaktlærere til klasserommene. Første skoledag varer til klokken 15.05 og går med til mye praktisk informasjon, gjennomgang av smittevernregler, bli kjent opplegg og liknende. Rammen for skoledagen er fra klokken 08.20 til 15.05, og tirsdag 18. august starter undervisning etter timeplanen.

Fylkestinget har vedtatt at alle nye elever skal kjøpe skole-PC gjennom skolen. Første skoledag vil du derfor få utdelt en PC-kontrakt som skal fylles ut og underskrives både av elev og av foresatte til elever under 18. år. Utdelingen av PCer kan starte når alle i klassen har levert inn ferdig utfylte kontrakter.

Elever i Vg1 studieforberedende (MK og ST) skal første skoledag begynne å velge matematikkfag (praktisk eller teoretisk) og fremmedspråk (tysk nivå 2, fransk nivå 2, spansk nivå 1 eller italiensk nivå 1). Kontaktlærer vil orientere nærmere om hvilke regler som gjelder for disse fagvalgene.

Vi gjør oppmerksom på at du kan søke Stipend fra Lånekassen.

Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uavhengig av dine foresattes inntekt. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt. Når du søker, sjekker Lånekassen om du har rett til andre stipend også, som for eksempel inntektsavhengig stipend eller bostipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring.

Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook https://www.facebook.com/lanekassen.student

Første skoledag må du huske å ta med matpakke og skrivesaker.

Skolen har utarbeidet egne smittevernregler se her. (PDF, 431 kB) 

Vi ber om at du følger disse. Vi gleder oss til å møte deg!.

Til toppen