Smitteverntiltak i kollektivtrafikken

Etter råd fra helsemyndigheter, vil vi nå presisere reiserådene for kollektivtrafikken. - AKT
Hensikten er å begrense smitterisiko.

Føler du deg syk? Ikke reis kollektivt.
Vask og sprit hendene jevnlig.
Host/nys i papir eller i albuekroken.
Vurder reisebehovet og ikke reis kollektivt om du ikke må.
Vent på neste avgang dersom det er trangt på bussen.
Bruk sitteplassene. Det er tillatt å sitte skulder ved skulder.
Unngå bruk av ståplasser og ta neste avgang om bussen er full.
Skoleelever prioriteres ved trengsel og kapasitetsutfordringer.

Skoleskyss: Elever oppfordres til å gå, sykle eller bli kjørt.

AKT

Til toppen