Unntaket fra fraværsreglene oppheves fra 11. oktober

Unntaket fra fraværsreglene oppheves fra 11. oktober 2021. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.

I praksis betyr det at alle elever som har fravær av helsegrunner, nå må gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Fravær i videregående (udir.no)

Til toppen