Visma InSchool - all informasjon om din skolehverdag og informasjon til foreldre på et sted.

Agder fylkeskommune tar i bruk Visma InSchool (VIS) som sitt skoleadministrative system fra skoleåret 2021/2022. Visma InSchool er et skoleadministrativt system som skal bidra til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for elever, foresatte og skolenes medarbeidere.

Visma InSchool - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Til toppen