Elev-Pc

Elevene må anskaffe seg bærbar PC gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning. Dette betyr at elevene ikke kan bruke privat PC i opplæringen på skolen.

Det lages en avtale mellom eleven og skolen ved å fylle ut skjema et skjema ved skolestart. 

På denne siden finner du informasjon om avtalen og type pc skolen tilbyr.

PC for elever (manuell leieavtale) - Agder fylkeskommune (agderfk.no)