Elektrofag

Innenfor programområdet elektrofag tilbyr Risør videregående skole Vg1 og Vg2 elektrofag.

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være service-orientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har  godt fargesyn.

I utdanningsprogrammet for elektrofag er det samlet tre fagområder: data og elektronikk, elektriske bygningsinstallasjoner og automatiserte anlegg. Hvis du ønsker å utdanne deg i et av disse hovedområdene, kan du velge dette utdanningsprogrammet. Service, vedlikehold og produktutvikling er viktige stikkord.

Undervisningen er variert og passer like godt for både gutter og jenter. Foruten teori er det mye måleøvelse og praktisk arbeid. Det jobbes mye med koblinger, montasje av ledning, brytere, følere, kretskort og motorer. PC brukes aktivt, blant annet til tegneprogrammer.

Ved Risør videregående skole har man lang erfaring fra dette fagfeltet, og har fagrom som er både romslige og praktisk innredet. I prosjekt til fordypning vektlegges utplassering i bedrift og det å starte egne ungdomsbedrifter.

Elektrofag - spenning i hverdagen!

 Les mer på Vilbli.no

Til toppen