Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Skolen tilbyr vg2 - Medieproduksjon skuleåret 2023/2024

Dette utdanningsprogrammet tar deg under overflata og lærer deg korleis ein utviklar digitale grensesnitt, system og produkt. 

Det første året er det same for alle elevar på dette yrkesfaglege utdanningsprogrammet. I løpet av Vg1 får du spennande innføring i programmering, kommunikasjon, design og teknologi. 

  • Konseptutvikling og programmering
  • Produksjon og historieforteljing
  • Teknologiforståing

På Vg2 vel du retning

Anten fordjuper du deg i medieproduksjon eller informasjonsteknologi. Risør vidaregåande skule tilbyr skuleåret 2023/2024  vg2 - Medieproduksjon.

Nettsida Vilbli.no har meir informasjon om programområdet.