Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dette utdanningsprogrammet tar deg under overflata og lærer deg korleis ein utviklar digitale grensesnitt, system og produkt. 

Det første året er det same for alle elevar på dette yrkesfaglege utdanningsprogrammet. I løpet av Vg1 får du spennande innføring i programmering, kommunikasjon, design og teknologi. 

  • Konseptutvikling og programmering
  • Produksjon og historieforteljing
  • Teknologiforståing

På Vg2 vel du retning

Anten fordjuper du deg i medieproduksjon eller informasjonsteknologi. Risør vidaregåaende skule tilbyr skuleåret 2023/2024 Vg2 informasjonsteknologi. Vel du IKT-vegen, kan du jobbe i IT-driftsselskap, IT-avdelingar eller IT- utviklarfirma. Du kan også jobbe med IT-brukarstøtte på større arbeidsplassar. 

Nettsida Vilbli.no har meir informasjon om programområdet.