Ordensreglement ved skolen

Ordensreglementet gjelder for alle elever i offentlige videregående skoler i Agder fylkeskommune. Reglementet inneholder de viktigste bestemmelsene om dine rettighet og plikter som elev.