Risør Videregående Skole

Ny digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes

Aktuelt

  • Informasjon til foreldre og foresatte om Elevunder..
    Alle elevene i Vg1 skal svara på elevundersøkelsen, undersøkelsen gjennomføre fram til 20.des 2022. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes...
  • Elevundersøkelsen - innlogging
    Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Innlogging elevundersøkelsen
  • INNBYDELSE TIL FORESATTMØTE Vg1
    Risør videregående skole har gleden av å invitere foresatte i Vg1 til møte onsdag 14. september klokken 17.30 i skolens aula. Det blir førsten felles samling før dere deles klassevis. Dette møtet vil i hovedsak være et informasjonsmøte om skolen...
Til toppen