Risør Videregående Skole

Ta sjansen - meld deg på!

UKM er en kulturarena for ungdom mellom 13 og 20 år.  Alle kommunene i Agder har sine lokale festivaler i løpet av februar og mars hvert år.

Vis fram ditt talent!

Ung kultur møtes

Digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes

Aktuelt

Til toppen