Risør Videregående Skole

Mye fravær?

Elever kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. 
Forskrift til opplæringslova § 3-47 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler.
Frist for å søke for skoleåret 2023-2024 er 15. juni 2024. Elevene må selv søke via Visma InSchool (VIS). 

Les mer om regler for å fratrekk av fravær her: 

Regler for fravær - Risør videregående skole (risor.vgs.no)

 

Klage på skriftlig eleveksamen

Fristen for å klage er 10 dager etter at du har fått vite, eller burde ha gjort deg kjent med, karakteren. Som elev kan du spørre en faglærer om råd før du sender inn en klage.

Klage på skriftlig eleveksamen - Risør videregående skole (risor.vgs.no)

Digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes

Aktuelt

  • Mye fravær?
    Elever kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Forskrift til opplæringslova § 3-47 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler.Frist for å søke for...
  • Klage på skriftlig eleveksamen
    Fristen for å klage er 10 dager etter at du har fått vite, eller burde ha gjort deg kjent med, karakteren. Som elev kan du spørre en faglærer om råd før du sender inn en klage
  • Vil du bli ambassadør for trafikksikkerhet
    Er du opptatt av trafikksikkerhet, og liker å engasjere deg for dine medelever? Søk da vel!
Til toppen