Risør Videregående Skole

Risør videregående skole er stengt f.o.m. 1. juli t.o.m. 4. august. God sommer!

Klagefrister våren 2024

·       Klage på standpunktkarakter, les mer her

·       Klage på skriftlig eleveksamen, les mer her

·       Klage på muntlig, muntlig-praktisk eleveksamen, les mer her

Følgende frister gjelder for klager våren 2024:

KarakterPubliseringsdatoFrist hurtigklageFrist ordinær klage
Standpunkt Vg314. juni18. juni, kl. 12.0024. juni
Standpunkt Vg1 og Vg214. juniIngen hurtigklage26. juni
Sentralgitt eksamen22. juni, kl. 12.0025. juni, kl. 12.0030. juni, kl. 12.00

Aktuelt

  • Risør videregående skole er stengt f.o.m. 1. juli ..
  • Mye fravær?
    Elever kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Forskrift til opplæringslova § 3-47 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler.Frist for å søke for...
  • Klagefrister våren 2024
    Fristen for å klage er 10 dager etter at du har fått vite, eller burde ha gjort deg kjent med, karakteren. Som elev kan du spørre en faglærer om råd før du sender inn en klage
Til toppen