Risør Videregående Skole

Ny digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes

Aktuelt

  • Informasjon til foresatte om valg av programfag på..
    Elevene får informasjon på skolen om regler knyttet til valg av programfag og informasjon og hvilke fag skolen har. Elevene gjør fagvalget i Visma InSchool og skolen sikrer at alle velger en fagkombinasjon som gir vitnemål. Pga korona har skolen...
  • Overgang til grønt nivå
    Fra og med mandag 17. januar går Risør videregående skole fra rødt til grønt nivå. Dette har fylkeskommunen bestemt. Elevene skal møte på skolen og følge vanlig timeplan. Nærmere informasjon om nye smittevernregler kan leses på fhi.no. Skolen vil...
  • Karakter for termin 1
    15. januar 2022 vil elevene kunne se sine terminkarakterer i alle fag, og i orden og atferd i Visma Inschool (VIS). Terminkarakteren skal gi uttrykk for elevens faglige nivå på det tidspunkt i opplæringen. Terminkarakteren er en underveisvurdering...
Til toppen