Kontaktinformasjon

Rissør videregående skole

Tlf:   37144220

E-post: kontakt oss

Postadresse:Pb 788 Stoa

4809 ARENDAL

Besøksadresse og leveringsadresse for pakker:  Kart

Sirisvei 8 

4950  Risør

Fakturaadresse

EHF: 921707134

Agder fylkeskommune, fakturamottak,

Pb 788 Stoa,

4809 ARENDAL

S kolen har videoovervåking utenom skolens åpningstid.