Stengt uke 27-30, uke 31 åpent 09-14. Ved spørsmål om inntak og andre henvendelser kan man ringe Agder fylkeskommune på 38 05 00 00.

Det blir avslutning for 3. klassingene på studieforberedende og 2. klassingene på yrkesfag ved Risør videregående skole i Risørhuset. Det vil bli utdeling av vitnemål og kompetansebevis. Grunnet korona og smittevern er det kun plass til elever. Men arrangementet blir streamet. Og lenken finner du her: Skoleavslutning ved Risør videregående skole 2021 - YouTube

Som elev i videregående skole kan du klage på både eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV).

Muntlig eksamen for elever er avlyst. Dette gjelder for elever på 10. trinn og vg3, og for voksne deltakere i videregående opplæring. Dette betyr i praksis at alle eleveksamener våren 2021 er avlyst.

Privatisteksamener skal fortsatt gjennomføres. 

Du leser mer på udir.no.

Sommerkurs arrangeres av Agder fylkeskommune, og er gratis tilbud om intensiv opplæring, inkludert eksamen, for elever og lærlinger som har fått karakteren 1 (stryk) eller IV i standpunkt og/eller til eksamen. Frist for påmelding 11. juni 2021.

Les mer om kursene på hjemmesiden til Agder fylkeskommune

Risør kommune har innført påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke kan holdes en meters avstand. Dette gjelder også på buss til og fra Risør.

For å få stipend og lån fra Lånekassen for vårsemesteret 2021 må du søke innen 15. mars.
Har du allerede søkt om stipend og lån for studieåret 2020-2021, trenger du ikke å gjøre det på nytt.

Salg, service og reiseliv er et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram, som ble innført høsten 2020. Faget erstatter tidligere Service og samferdsel. Fokus for studieretningen er service- og salgsfagene samt reiseliv og vertskapsrollen.

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.
  • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.
  • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres.
  • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.

Kilde: Regjeringen

Informasjon om valg av programfag på studiespesialisering eller medier og kommunikasjon for elever som skal starte Vg2 eller Vg3 høsten 2021.

Til toppen