I forbindelsen med Risør by sin 300 årsdag, er jubileumsgave fra Risør videregående til ungdommen, foresatte, besteforeldre og interesserte et foredrag med Leo Ajkic. 

Skolen har vinterferie uke 8. Har du behov for å kontakte skolen, kan du sende e-post via hjemmesiden.

Alle elevene i Vg1 skal svara på elevundersøkelsen, undersøkelsen gjennomføre fram til 20.des 2022.

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk

Som én av bare to videregående skoler i gamle Aust-Agder har Risør VGS nå blitt sertifisert som dysleksivennlig skole. ( Av Runa Hestmann i Aust Agder Blad, 14.02.22, Foto: Runa Hestmann)

Salg, service og reiseliv er et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram, som ble innført høsten 2020. Faget erstatter tidligere Service og samferdsel. Fokus for studieretningen er service- og salgsfagene samt reiseliv og vertskapsrollen.

Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge har utvidet sitt tilbud og har nå også en chattetjeneste.

https://www.116111.no/

 

Om Alarmtelefonen

Det er mange gode grunner for å etablere en nødtelefon for barn og unge, men viktigst av alt er at:

Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.
Nødtelefonen 116 111 er gratis
Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge
Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen 116 111
Alarmtelefonen skal være et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge. Det finnes 15 store barnevernvakter i Norge. Det er de som svarer når du ringer 116 111 i deres åpningstid.

Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten har stengt fra kl. 1500 – 0800.
I helger og på helligdager er Alarmtelefonen døgnåpen.

Alarmtelefonen vil vurdere om det er behov for:

Hjelp her og nå
Sende bekymringsmelding til barneverntjenesten der du bor
Ta kontakt med andre hjelpetjenester
Gi råd om hvordan du kan få hjelp fra andre
Alle henvendelser blir registrert og skrevet ned. Dersom du har behov for hjelp her og nå – vil vi ta kontakt med lokalt politi eller legevakt. Når vi sender melding til barneverntjenesten vil de ta kontakt med deg.

Christian Jakobsen (16) er elev på Risør videregående skole fire dager i uka. Den siste dagen er han på jobb på Det Lille Hotel. Nå er han klar for resten av utdanningen innen reiseliv.(Av Mari Nymoen, Aust Agder Blad, 5. februar 2020)

Sist vi snakket med guttene hadde de nylig publisert sin første sang «Bamsesaft». Nå har de bikket 10 000 streams på sin sang nummer to, Ransel Flex. (Tekst og foto: Marcus Aanonsen, iRisør 16.1.2020)

Da han gikk på ungdomsskolen i Tvedestrand, synes August Jeppestøl (18) det var vanskelig å finne ut hva han skulle gjøre på videregående. Takket være en rådgiver som så ham, og faglig og sosialt miljø på Risør videregående skole, er saken nå en helt annen. (Av Mari Nymoen, Aust Agder Blad, 13. januar 2020)

Til toppen