For å få stipend og lån fra Lånekassen for vårsemesteret 2021 må du søke innen 15. mars.
Har du allerede søkt om stipend og lån for studieåret 2020-2021, trenger du ikke å gjøre det på nytt.

Salg, service og reiseliv er et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram, som ble innført høsten 2020. Faget erstatter tidligere Service og samferdsel. Fokus for studieretningen er service- og salgsfagene samt reiseliv og vertskapsrollen.

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.
  • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.
  • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres.
  • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.

Kilde: Regjeringen

Informasjon om valg av programfag på studiespesialisering eller medier og kommunikasjon for elever som skal starte Vg2 eller Vg3 høsten 2021.

Her er en brosjyre som forteller litt om skolen vår, og hvilke programfag vi tilbyr. Risør videregående skole - 2021- PDF (PDF, 13 MB)

Oppmøtetidspunkt 18. og 19. januar Klassene på skolen skal møte til ulike tidspunkt, se oppsatt plan. Alle elever må daglig følge med på ITS i alle fag de har i hht. timeplanen. Følg også med på meldinger fra lærerne deres på ITS. I starten av hver time skal dere sende en melding til faglærer via meldingssystemet i ITS for å bekrefte at dere er på plass. Dette er viktig for at skolen skal få gitt dere så god oppfølging som mulig. 

 

Etter råd fra helsemyndigheter, vil vi nå presisere reiserådene for kollektivtrafikken. - AKT
Hensikten er å begrense smitterisiko.

Føler du deg syk? Ikke reis kollektivt.
Vask og sprit hendene jevnlig.
Host/nys i papir eller i albuekroken.
Vurder reisebehovet og ikke reis kollektivt om du ikke må.
Vent på neste avgang dersom det er trangt på bussen.
Bruk sitteplassene. Det er tillatt å sitte skulder ved skulder.
Unngå bruk av ståplasser og ta neste avgang om bussen er full.
Skoleelever prioriteres ved trengsel og kapasitetsutfordringer.

Skoleskyss: Elever oppfordres til å gå, sykle eller bli kjørt.

AKT

GULT NIVÅ Alle elever og ansatte som har luftveissymptomer uten kjent årsak må teste seg og holde seg hjemme til de har fått svar.

Årets Operasjon Dagsverk skal støtte flyktningungdom fra Sør-Sudan sin kamp for en bedre fremtid!
Grunnet korona, kan ikke skolen sende ut elevene i jobb torsdag 29. oktober.
Men skolen vil vise sin solidaritet med årets OD prosjekt.
Vi arrangerer internasjonal uke med informasjon fra FN sambandet og OD, og vi setter opp en digital innsamlingsaksjon.

Til toppen