Alle elevene i Vg1 skal svara på elevundersøkelsen, undersøkelsen gjennomføre fram til 20.des 2022.

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Innlogging elevundersøkelsen

Risør videregående skole har gleden av å invitere foresatte i Vg1 til møte onsdag 14. september klokken 17.30 i skolens aula. Det blir førsten felles samling før dere deles klassevis. Dette møtet vil i hovedsak være et informasjonsmøte om skolen, fag og klassen.

Risør videregående skole har gleden av å invitere foresatte i Vg2 til møte onsdag 14. september klokken 18.30 i skolens aula. Det blir først en felles samling før dere deles klassevis. Dette møtet vil i hovedsak være et informasjonsmøte om skolen, fag og klassen.

Bilde av Risør videregående skole

Første skoledag torsdag 18. august er oppmøte kl. 09.00 i skolens gymsal.  

UKE 26-27: kl. 09-14 

UKE 28: Stengt. Ved leveranser ring 906 52 571 

UKE 29-30: Stengt. Pakker og post leveres Coop Extra Randvik  

(Tyriveien 25, 4956 Risør) 

Årets innsamling er for kreftformer med spredning. "Vi samler inn penger til forskning på kreftformer med spredning og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende. 

Risør videregående skole digitale innsamling 

 

Som én av bare to videregående skoler i gamle Aust-Agder har Risør VGS nå blitt sertifisert som dysleksivennlig skole. ( Av Runa Hestmann i Aust Agder Blad, 14.02.22, Foto: Runa Hestmann)

Elevene får informasjon på skolen om regler knyttet til valg av programfag og informasjon og hvilke fag skolen har. Elevene gjør fagvalget i Visma InSchool og skolen sikrer at alle velger en fagkombinasjon som gir vitnemål.

Pga korona har skolen valgt å ikke ha foreldremøte om dette i januar 2022. Dere kan finne informasjon i filene nedenfor.

Ta kontakt med rådgiver eller kontaktlærer om du som foresatt har spørsmål.

Fra og med mandag 17. januar går Risør videregående skole fra rødt til grønt nivå. Dette har fylkeskommunen bestemt. Elevene skal møte på skolen og følge vanlig timeplan. Nærmere informasjon om nye smittevernregler kan leses på fhi.no. Skolen vil også om kort tid legge ut oppdaterte lokale smittevernregler for grønt nivå på skolens nettside.

Her er karntenereglene oppsummert. (DOCX, 22 kB)

Til toppen