Fra og med mandag 17. januar går Risør videregående skole fra rødt til grønt nivå. Dette har fylkeskommunen bestemt. Elevene skal møte på skolen og følge vanlig timeplan. Nærmere informasjon om nye smittevernregler kan leses på fhi.no. Skolen vil også om kort tid legge ut oppdaterte lokale smittevernregler for grønt nivå på skolens nettside.

Her er karntenereglene oppsummert. (DOCX, 22 kB)

15. januar 2022 vil elevene kunne se sine terminkarakterer i alle fag, og i orden og atferd i Visma Inschool (VIS). Terminkarakteren skal gi uttrykk for elevens faglige nivå på det tidspunkt i opplæringen. Terminkarakteren er en underveisvurdering og eleven har derfor ingen formell klagerett.

Elever som ønsker en karakterutskrift, kan henvende seg til skolens ekspedisjon eller ta kontakt med Avd. leder Anna Skarheim.

For å få opp gjennomføringsprosenten i fylket, planlegger Agder fylkeskommune også i år eksamenskurs i noen utvalgte fag våren 2022 i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord/Lyngdal.

Noen fag dekker både gamle og nye læreplaner.

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Agder blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 4 til 10. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Elevene møter ikke på skolen tirsdag14. desember. Fra 15. desember følger vi  Smittevernsregler - rødt nivå (PDF, 228 kB). Det er vanlig timeplan fram til juleferie tirsdag 21. desember. Fra skolestart i januar er det laget en egen opplæringsplan.

Opplæringsplan januar  (PDF, 82 kB)

Elevene møter som vanlig på skolen i morgen, onsdag 8. Desember. 

 SMITTEVERNREGLER PÅ GRØNT NIVÅ (PDF, 44 kB)

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Innlogging elevundersøkelsen

Det er opp til hver enkelt skole hvordan de underviser i bærekraftig utvikling. Risør videregående skole har ryddet timeplanen for å få plass til å satse.

Til toppen