Muntlig eksamen for elever er avlyst. Dette gjelder for elever på 10. trinn og vg3, og for voksne deltakere i videregående opplæring. Dette betyr i praksis at alle eleveksamener våren 2021 er avlyst.

Privatisteksamener skal fortsatt gjennomføres. 

Du leser mer på udir.no.

Sommerkurs arrangeres av Agder fylkeskommune, og er gratis tilbud om intensiv opplæring, inkludert eksamen, for elever og lærlinger som har fått karakteren 1 (stryk) eller IV i standpunkt og/eller til eksamen. Frist for påmelding 11. juni 2021.

Les mer om kursene på hjemmesiden til Agder fylkeskommune

Risør kommune har innført påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke kan holdes en meters avstand. Dette gjelder også på buss til og fra Risør.

For å få stipend og lån fra Lånekassen for vårsemesteret 2021 må du søke innen 15. mars.
Har du allerede søkt om stipend og lån for studieåret 2020-2021, trenger du ikke å gjøre det på nytt.

Salg, service og reiseliv er et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram, som ble innført høsten 2020. Faget erstatter tidligere Service og samferdsel. Fokus for studieretningen er service- og salgsfagene samt reiseliv og vertskapsrollen.

Her er en brosjyre som forteller litt om skolen vår, og hvilke programfag vi tilbyr. Risør videregående skole - 2021- PDF (PDF, 13 MB)

Årets Operasjon Dagsverk skal støtte flyktningungdom fra Sør-Sudan sin kamp for en bedre fremtid!
OD Dagen er 29. oktober, da skal vi ut å jobbe / ha fokus på flyktningungdom fra Sør-Sudan

Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge har utvidet sitt tilbud og har nå også en chattetjeneste.

https://www.116111.no/

 

Om Alarmtelefonen

Det er mange gode grunner for å etablere en nødtelefon for barn og unge, men viktigst av alt er at:

Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.
Nødtelefonen 116 111 er gratis
Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge
Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen 116 111
Alarmtelefonen skal være et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge. Det finnes 15 store barnevernvakter i Norge. Det er de som svarer når du ringer 116 111 i deres åpningstid.

Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten har stengt fra kl. 1500 – 0800.
I helger og på helligdager er Alarmtelefonen døgnåpen.

Alarmtelefonen vil vurdere om det er behov for:

Hjelp her og nå
Sende bekymringsmelding til barneverntjenesten der du bor
Ta kontakt med andre hjelpetjenester
Gi råd om hvordan du kan få hjelp fra andre
Alle henvendelser blir registrert og skrevet ned. Dersom du har behov for hjelp her og nå – vil vi ta kontakt med lokalt politi eller legevakt. Når vi sender melding til barneverntjenesten vil de ta kontakt med deg.

Christian Jakobsen (16) er elev på Risør videregående skole fire dager i uka. Den siste dagen er han på jobb på Det Lille Hotel. Nå er han klar for resten av utdanningen innen reiseliv.(Av Mari Nymoen, Aust Agder Blad, 5. februar 2020)

Sist vi snakket med guttene hadde de nylig publisert sin første sang «Bamsesaft». Nå har de bikket 10 000 streams på sin sang nummer to, Ransel Flex. (Tekst og foto: Marcus Aanonsen, iRisør 16.1.2020)

Til toppen