Standpunktkarakterer vil bli publisert i ITS på ettermiddagen torsdag 11. juni.

Du kan klage på en standpunktkarakter hvis du mener den ikke er satt i henhold til gjeldende regler. Klagefristen er 10 dager fra publiseringsdato, det vil si 22. juni.

Vg3-elever som har søkt høyere utdanning, kan benytte seg av en hurtigklagefrist som er 17. juni klokken 12.00.

Du kan søke om fratrekk av inntil 10 dager fravær på vitnemål/kompetansebevis i henhold til Forskrift til opplæringslova § 3-47

 

Det blir skolestart for alle elever i løpet av uke 20. Det blir oppstart i to puljer.

  • Pulje 1: tirsdag 12.mai kl. 08.20: Vg1 yrkesfag, Vg2 yrkesfag, 3INMA og FKA
  • Pulje 2: torsdag 14.mai kl. 08.20: Resten

Alle elevene vil få beskjed fra sin kontaktlærer om hvilke rom de skal møte i.

Skolen følger regjeringens veileder for hvordan smittevernreglene skal overholdes. Klikk her for å komme til veilederen. I tillegg er skolene pålagt å gjøre lokale tilpasninger ut fra lokale forhold. 

Les mer her, oppdatert 13. mai 2020. (PDF, 433 kB)

 

 

Kjære elever!

Det er bestemt at skolen skal åpne den 27. april for Vg2 og Vg3 Yrkesfag.

Regjeringen har laget en veileder som beskriver generelle retningslinjer for hvordan smittevernreglene skal overholdes ved åpning av skolene. Klikk her for å komme til veilederen.

I tillegg er skolene pålagt å gjøre lokale tilpasninger ut fra lokale forhold.

Ved Risør videregående skole har vi valgt å lage en egen timeplan som gjelder for de elevene som skal tilbake den 27. april. Undervisningen organiseres slik at elevene deles i mindre grupper som møter ulike dager på skolen.

Timeplanen for uke 18, 19 og 20 finner du her (PDF, 269 kB). Når skolen åpner vil det bli forsterket renhold.

Vi har laget en oversikt over lokale tiltak som gjøres på vår skole. Fint om du har satt deg inn i disse før du kommer tilbake. Felles informasjon om skoleåpningen. (PDF, 125 kB) 

 

Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge har utvidet sitt tilbud og har nå også en chattetjeneste.

https://www.116111.no/

 

Om Alarmtelefonen

Det er mange gode grunner for å etablere en nødtelefon for barn og unge, men viktigst av alt er at:

Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.
Nødtelefonen 116 111 er gratis
Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge
Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen 116 111
Alarmtelefonen skal være et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge. Det finnes 15 store barnevernvakter i Norge. Det er de som svarer når du ringer 116 111 i deres åpningstid.

Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten har stengt fra kl. 1500 – 0800.
I helger og på helligdager er Alarmtelefonen døgnåpen.

Alarmtelefonen vil vurdere om det er behov for:

Hjelp her og nå
Sende bekymringsmelding til barneverntjenesten der du bor
Ta kontakt med andre hjelpetjenester
Gi råd om hvordan du kan få hjelp fra andre
Alle henvendelser blir registrert og skrevet ned. Dersom du har behov for hjelp her og nå – vil vi ta kontakt med lokalt politi eller legevakt. Når vi sender melding til barneverntjenesten vil de ta kontakt med deg.

På regjeringens pressekonferanse 7. april ble det bestemt at videregående skole delvis skal gjenåpnes fra den 27. april. Dette gjelder elever på Vg2 yrkesfag og elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skolen. Hvordan denne åpningen blir er ikke helt avklart.  Vi kommer tilbake med mer informasjon. Resterende elever vil fortsatt få undervisning via nett.

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget.

Trenger du noen å snakke med nå som du må være hjemme fra skolen, og hverdagen har blitt helt annerledes? Både helsesykepleier Renate tlf. 902 29 124 og psykiatrisk sykepleier Inge tlf.91865485 kan kontaktes på sine jobbtelefoner i vanlig arbeidstid framover for alle elever på RVGS. Det er også mulig å kontakte helsestasjon for ungdom på 945 08 419 for avtale.

Informasjon om digital undervisning ved Risør videregående skole

 

Skolen er stengt for undervisning fra og med fredag 13. mars 2020. 
Les mer i lenken nedenfor.

 

Til toppen