Oppmøtetidspunkt 18. og 19. januar Klassene på skolen skal møte til ulike tidspunkt, se oppsatt plan. Alle elever må daglig følge med på ITS i alle fag de har i hht. timeplanen. Følg også med på meldinger fra lærerne deres på ITS. I starten av hver time skal dere sende en melding til faglærer via meldingssystemet i ITS for å bekrefte at dere er på plass. Dette er viktig for at skolen skal få gitt dere så god oppfølging som mulig. 

 

Etter råd fra helsemyndigheter, vil vi nå presisere reiserådene for kollektivtrafikken. - AKT
Hensikten er å begrense smitterisiko.

Føler du deg syk? Ikke reis kollektivt.
Vask og sprit hendene jevnlig.
Host/nys i papir eller i albuekroken.
Vurder reisebehovet og ikke reis kollektivt om du ikke må.
Vent på neste avgang dersom det er trangt på bussen.
Bruk sitteplassene. Det er tillatt å sitte skulder ved skulder.
Unngå bruk av ståplasser og ta neste avgang om bussen er full.
Skoleelever prioriteres ved trengsel og kapasitetsutfordringer.

Skoleskyss: Elever oppfordres til å gå, sykle eller bli kjørt.

AKT

GULT NIVÅ Alle elever og ansatte som har luftveissymptomer uten kjent årsak må teste seg og holde seg hjemme til de har fått svar.

Årets Operasjon Dagsverk skal støtte flyktningungdom fra Sør-Sudan sin kamp for en bedre fremtid!
Grunnet korona, kan ikke skolen sende ut elevene i jobb torsdag 29. oktober.
Men skolen vil vise sin solidaritet med årets OD prosjekt.
Vi arrangerer internasjonal uke med informasjon fra FN sambandet og OD, og vi setter opp en digital innsamlingsaksjon.

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?  
Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).   
Hvordan gjennomføres undersøkelsen?  Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Gjennomføring av undersøkelsen på våren er et frivillig tilbud til de skolene som ønsker det.

Skal du opp til eksamen i matematikk, engelsk, samfunnsfag eller norsk yrkesfag i høst?

Strever du i faget eller har du kanskje strøket? Da trenger du kurs for å øke sjansen til å få bestått karakter. Vi har kurs for deg som trenger oppfriskning og eksamenstrening.

Meld deg på.

Årets Operasjon Dagsverk skal støtte flyktningungdom fra Sør-Sudan sin kamp for en bedre fremtid!
OD Dagen er 29. oktober, da skal vi ut å jobbe / ha fokus på flyktningungdom fra Sør-Sudan

Skolen har utarbeidet egne smittevernregler for høsten 2020.

Smittevernregler Risør VGS gult nivå 1.9.2020 (PDF, 439 kB)

 

 

Risør videregående skole har gleden av å invitere foresatte i Vg1 til informasjonsmøte torsdag 3. september klokken 18.00 i skolens gymsal. Foresatte i Vg2 møter torsdag 3. september klokken 19.00 i skolens gymsal. Det blir først en felles samling før dere deles klassevis. Invitasjonene ligger vedlagt.

Innbydelse foreldremøte VG1 (PDF, 79 kB)

Innbydelse foreldremøte VG2 (PDF, 79 kB)

Til toppen