Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Innlogging elevundersøkelsen

Det er opp til hver enkelt skole hvordan de underviser i bærekraftig utvikling. Risør videregående skole har ryddet timeplanen for å få plass til å satse.

Unntaket fra fraværsreglene oppheves fra 11. oktober 2021. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.

I praksis betyr det at alle elever som har fravær av helsegrunner, nå må gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Fravær i videregående (udir.no)

Elevene våre har vært med på ryddeaksjon sammen med Risør Undervannsklubb og Skjærgårdstjenesten i Risør kommune. Reportasje om prosjektet ble vist på NRK Helgerevyen lørdag 2. oktober.
 

Onsdag 22. september klokken 18.00 inviterer Risør VGS til foreldremøte. Det blir felles info fra skolen og skolens samarbeidspartnere i gymsalen, med en samling i klassene etterpå.

Vi henstiller alle til å møte bare med en foresatt. Dette grunnet Covid-19.

Hilsen Eirik Kaasa Eliassen, rektor

Høsten 2021 er det stortingsvalg i Norge. Mandag 30. august få vi besøk av alle ungdomspolitikere. Det blir valgdebatt og digital stemming for alle klasser. Risør kommune setter også opp egen stand for forhåndsstemming i studiesenteret kl 11:25 -13:00 denne dagen.

Agder fylkeskommune tar i bruk Visma InSchool (VIS) som sitt skoleadministrative system fra skoleåret 2021/2022. Visma InSchool er et skoleadministrativt system som skal bidra til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for elever, foresatte og skolenes medarbeidere.

Vi vil ønske alle nye og tidligere elever velkommen til et nytt skoleår. Første skoledag er torsdag 19. august med oppmøte kl. 08.30 i skolens gymsal. Ta med matpakke og skrivesaker.

Stengt uke 27-30, uke 31 åpent 09-14. Ved spørsmål om inntak og andre henvendelser kan man ringe Agder fylkeskommune på 38 05 00 00.

Til toppen