Overlevering av BærekraftLAB til FN Sambandet

Mandag 29. mai feiret vi avslutning og overlevering av BærekraftLAB til FN Sambandet. Opplegget fra Risør vgs er nå overført til FN sambandet med utforming av undervisningsopplegget på deres hjemmesidersider. Overleveringen ble presentert av Kristin Siewers som har vært prosjektleder for avslutningen og overleveringen. 

FN-sambandet har utviklet et sett med fire tverrfaglige undervisningsopplegg basert på undervisning og praksiserfaringer fra Risør videregående skole.

Risør videregående skole, med tips og hjelp fra Universitet i Agder, Ungt Entreprenørskap, CoLAB og FN-sambandet, har også utviklet et eget didaktisk verktøy, inspirert av Design Thinking, kalt BærekraftLab. Denne metoden egner seg godt for å få til en god undervisning for bærekraftig utvikling.

Her finner dere resultatet av samarbeidet og overleveringen:

Informasjon om undervisningsopplegget Tverrfaglig undervisning om bærekraft (fn.no)