Gratis vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse

Skolen og skolehelsetjenesten tilbyr alle elever gratis vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse. Denne vaksinen er en kombinasjonsvaksine mot meningokokk gruppe A,C,W og Y (ikke mot meningokokk B). Vaksinen vil gi beskyttelse i ca. 5 år til 10 år. 

Vaksinasjonen skjer i skoletiden og elevene vil få nærmere beskjed om dato og oppmøte. Alle elever svare på et digitalt påmeldingsskjema om de ønsker eller ikke ønsker vaksine. 

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinerer seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).  

For mer informasjon www.fhi.no