Oppmelding til privatisteksamen våren 2024

Privatisteksamen er åpen for oppmelding fra 15. januar, og stenger for oppmelding 1. februar kl. 23.55

I perioden den er åpen kan privatister melde seg opp til eksamen og søke om tilrettelegging via Privatistportalen. Det vil ikke være mulig å melde seg opp eller søke tilrettelegginger etter fristen har utløpt. 

Elever kan ta privatisteksamen i fag de mangler, eller fag de ikke har bestått. Man kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag, merk at man ikke kan melde deg opp som privatist i et fag du samtidig er elev i. Som privatist får du ikke standpunktkarakter, men avlegger en eksamen for å dokumenterer kompetansen din i faget. 

Informasjon om privatisteksamen og lenke til Privatistportalen finnes på

www.agder.no/privatist 

 

Vi anbefaler kandidatene å bruke PC eller Mac ved oppmelding, ikke smarttelefon. Sjekk at eksamen er registrert og betalt innen fristen ved å klikke på ¨Vis kvittering¨ i Privatistportalen. Du finner denne under Mine eksamen - Alle. Kandidater som ønsker å avlegge eksamen i Kristiansand, må velge Eksamenskontoret i Agder. Når eksamenskontoret har fått ordnet partier, vil kandidatene få oppmøtedato og sted i Privatistportalen. Det er ikke mulig å endre eksamenssted og dato. Kandidatene vil også finne karakterer i portalen når disse foreligger. 

Vi minner om at privatister har et selvstendig ansvar for oppmelding til eksamen, søknad om tilrettelegging og for å tilegne seg informasjon om alle forhold ved eksamen. Ta kontakt med Seksjon for eksamen og dokumentasjon på e-post eksamen@agderfk.no eller på telefon: 38077400 hvis du har spørsmål. Du kan også snakke med rådgiver eller assisterende rektor på skolen hvis du har spørsmål om eksamen.