Studiesenteret

Søk i bibliotekets bokbase

Utlån av skolebøker

Alle elevene har rett på gratis skolebøker. Disse lånes klassevis på studiesenteret i starten av hvert skoleår. Bøker som ikke blir levert tilbake etter skoleslutt, eller blir ødelagt, må erstattes. Reglement for utlån av skolebøker i Aust-Agder.

Fjernlån

Har vi ikke bøkene du trenger her på studiesenteret, kan vi bestille de inn til deg eller du kan gjøre det selv via biblioteksok.no. Noen bøker finner du og i fulltekst på Bokhylla.no

Biblioteksøk.no
Bokhylla.no

BookBites

BookBites er en lese- og utlånsapp for bøker på mobilen. Last ned appen og logg deg inn med Feide.

Atekst

Elevene har tilgang til Atekst via denne linken  http://web.retriever-info.com/services/archive.html  når de er på skolen og pålogget Agderskolens nettverk. Men du kan få brukernavn og passord for pålogging hjemme www.retriever.no

Ansatte på studiesenteret
Bibliotekar: Vibecke Langfeldt Andersen
Mobil: 48199820
Elevadministrator: Kristin Siewers
Mobil: 90108733

Til toppen