Klagefrister våren 2024

Fristen for å klage er 10 dager etter at du har fått vite, eller burde ha gjort deg kjent med, karakteren. Som elev kan du spørre en faglærer om råd før du sender inn en klage

Hvis du, etter å ha lest informasjonen på aktuell nettside, har flere spørsmål, kontakt rektor.

·       Klage på standpunktkarakter, les mer her

·       Klage på skriftlig eleveksamen, les mer her

·       Klage på muntlig, muntlig-praktisk eleveksamen, les mer her

 

Elever på Vg3 som søker opptak til høyere utdanning og ønsker å klage på en karakter kan få klagen behandlet som hurtigklage (gjelder kun elever i 3STA). Det innebærer at evt. ny karakter kan sendes til Samordna opptak innen fristen for ettersending av dokumentasjon.

Følgende frister gjelder for klager våren 2024:

KarakterPubliseringsdatoFrist hurtigklageFrist ordinær klage
Standpunkt Vg314. juni18. juni, kl. 12.0024. juni
Standpunkt Vg1 og Vg214. juniIngen hurtigklage26. juni
Sentralgitt eksamen22. juni, kl. 12.0025. juni, kl. 12.0030. juni, kl. 12.00