Elevrådet

Ved hver videregående skole skal det være et elevråd., og dette skal bestå av en tillitsvalgt fra hver klasse.

Det skal være et organ for elevene på skolen. Elevrådet blir valgt ved skriftlig avstemning og skal bla. arbeide for læringsmiljø, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene. Tillitselevene møter i skolens elevråd, og nesteleder og 3 andre representanter fra styret møter i skolemiljøutvalget.

Elevrådsstyret samarbeider med skolens ledelse, og jobber aktivt for saker som engasjerer elevene ved Risør vgs.

Vi har representanter i Risør ungdomsråd, og der er det mulighet for å fremme saker som elevene ved Risør vgs er opptatt av.

Har du saker du ønsker å ta opp eller spør om, kan du sende e-post til elevrådet 

Saker kan behandles anonymt, dersom det er ønskelig.