Skolemiljøutvalget (SMU)

Alle skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg (SMU) etter opplæringsloven kapittel 11. Skolemiljøutvalget jobber for et godt og trygt læringsmiljø.