Skoleskyss

Etter opplæringsloven har fylkeskommunen ansvar for skoleskyss til grunnskole og videregående skole.

I Agder er det Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) som har ansvaret for det praktiske driftsansvaret for skoleskyss til grunn- og videregående skole. AKT tar i mot alle henvendelser vedrørende skoleskyss. AKT behandler og innvilger også alle søknader om skoleskyss.

Informasjon om skoleskyss for Agder fylkelskommune