Skolens historie

1879 Risør kommunale middelskole ble opprettet.
 
1891 Ebenezer Industriskole, forløperen til Risør husflidsskole, ble opprettet.
 
1935 Risør private gymnasium ble opprettet av Thorvald Knudsen.
 
1947 Det første yrkeskurs i Risør ble igangsatt. Teknisk aftenskole har midlertid tradisjoner tilbake til 1898. Risør kommunale høgre almenskole, forløperen til Risør gymnas, ble opprettet.
 
1959 Det første AMO-kurs igangsatt i Risør.
 
1960 Risør yrkesskole ble opprettet.
 
1973 Risør fagskole i husstell starter undervisningen.
 
1976 Furumo elevhjem tatt i bruk.
 
1984 AMO-senteret flytter inn i nybygg.
 
1989 All videregående opplæring i Risørdistriktet samles i Risør videregående skole med  6 studieretninger.

 1996 AMO-senterene i Aust-Agder fylke ble nedlagt. De ble overført til de videregående skolene. AMO-senteret i Risør, Arbeidsskolen og tidligere ressurssenter ved RVS gikk over til Risør ressurs.