Ledelsen

Alle som er knyttet til ledelsen har hele skolen som arbeidsområde. Kontorene er i 1. etasje i c-blokka.

Rektor: Eirik Kaasa Eliassen

Rektor er skolens øverste administrativ og pedagogiske leder og har et overordnet ansvar for strategisk, økonomisk, pedagogisk, personal og administrativt arbeid. Rektor har delegerte fullmakter fra fylkesrådmannen. Han er fylkeskommunens representant på skolen og er arbeidsgiver for alle ansatte. Rektor skal sikre en drift som gir best mulig resultat i forhold til aktivitetskravet. Rektor deltar i fylkesrådmannens utvidede ledergruppe. Rektor har overordnet ansvar i forhold til lover og forskrifter. 

Assisterende rektor og avdelingsleder for studieforberedende avdeling 1 (SF1):  Anna Lena Skarheim

Assisterende rektor er skolens nestleder og overtar rektors oppgaver når rektor ikke er tilgjengelig. Assisterende rektor er leder av skolens avdeling for studieforberedende fag SFA. Avdelingsleder har ansvar for administrasjon, for pedagogisk gjennomføring, for økonomi og for personell og elever innen studieforberedende fag.

Avdelingsleder for yrkesforberedende avdeling, (YF): Lars Erik Follo

Avdelingsleder har ansvar for administrasjon, for pedagogisk gjennomføring, for økonomi og for personell og elever innen yrkesforberedende fag. Avdelingslederen har ansvaret for skolens kurssenter ( Risør Ressurs) og for skolens voksenopplæring .

Avdelingsleder for studieforberedende avdeling 2 Line Stebekk(SF2): 

Avdelingsleder har ansvar for realfag og mediefag. Videre har denne avdelingen ansvar for timeplanlegging, organisering av skoleåret, eksamen, vitnemål og lignende, elevenes fag, fagvalg, elevlogistikk og lignende.

Kontaktinformasjon

Rektor:
Eirik Kaasa Eliassen
Tlf: 37144221
Mobil: 90036949

Avdelingsleder for yrkesforberedende avdeling:
Lars Erik Follo 
Tlf: 37144223
Mobil: 94526465

Assisterende rektor/ avdelingsleder for Studieforberedende avdeling 2:
Anna Lena Skarheim
Tlf: 37144224
Mobil: 95890345

Avdelingsleder for studieforberedende avdeling
Line Stebekk 
Mobil: 91609509

Til toppen