Ledelsen

Alle som er knyttet til ledelsen har hele skolen som arbeidsområde. Kontorene er i 1. etasje i c-blokka.

Rektor: Eirik Kaasa Eliassen

Rektor er skolens øverste administrativ og pedagogiske leder og har et overordnet ansvar for HMS, strategisk, økonomisk, pedagogisk, personal og administrativt arbeid. Rektor har delegerte fullmakter fra fylkesrådmannen. Han er fylkeskommunens representant på skolen og er arbeidsgiver for alle ansatte. Rektor skal sikre en drift som gir best mulig resultat i forhold til aktivitetskravet. Rektor deltar i fylkesrådmannens utvidede ledergruppe. Rektor har overordnet ansvar i forhold til lover og forskrifter. 

Assisterende rektor: Anna Lena Skarheim

Assisterende rektor er skolens nestleder og overtar rektors oppgaver når rektor ikke er tilgjengelig. Assisterende rektor har leder og personalansvar for elevtjenesten på skole som omfatter rådgiver, kontor, fagarbeider, elevadministrator, bibliotek og IKT. Har ansvar for pedagogisk utvikling, timeplanlegging, organisering av skoleåret, eksamen, spesialundervisning, vitnemål, elevenes fag, fagvalg, elevlogistikk, praksiskoordinator og lignende.

Avdelingsleder for yrkesfagene teknologi- og industrifag (TIF), elektro (EL) og drift: Lars Erik Follo

Avdelingsleder har ansvar for administrasjon, for pedagogisk gjennomføring, for økonomi og for personell og elever innenfor gitte programfag. Avdelingslederen har ansvaret for skolens voksenopplæring og helhetlig oppfølging av yrkesfag (HYFU). Ansvar for smarthus prosjekt. Har ansvar for renhold og kantina samt oppfølging av bygg over for bygg- og eiendom i Agder fylkeskommune.

Avdelingsleder for studieforberedende avdeling (ST) samt yrkesfagene salg, service og reiseliv (SR) og medieproduksjon (IM): Line Stebekk

Avdelingsleder har ansvar for administrasjon, for pedagogisk gjennomføring, for økonomi og for personell og elever innenfor gitte programfag og klasser. Avdelingslederen har ansvaret for helhetlig oppfølging av yrkesfag (HYFU) har og ansvar for kombinasjonsklassen (FKA).

Kontaktinformasjon

Rektor:
Eirik Kaasa Eliassen
Mobil: 90036949

Avdelingsleder for yrkesforberedende avdeling:
Lars Erik Follo 
Mobil: 94526465

Assisterende rektor/ avdelingsleder for Studieforberedende avdeling 2:
Anna Lena Skarheim
Mobil: 95890345

Avdelingsleder for studieforberedende avdeling
Line Stebekk 
Mobil: 91609509