Elektro- og datateknologi

Du som velger elektro- og datateknologi vil lære å jobbe nøyaktig, sikkert og systematisk, og være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter.

I utdanningsprogrammet for elektro -og datateknologi er det samlet to fagområder:

-elektroniske kretser og nettverk

-energi og styringssystemer

Utdanningen er variert og passer like godt både for gutter og jenter. Foruten teori er det mye måleøvelser og praktisk arbeid. Det jobbes mye med koblinger, montasje av kabel, brytere, følere, kretskort og motorer.

Skolen tilbyr også Vg2 Elenergi og EKOM

Med EKOM menes all form for elektronisk kommunikasjon og den infrastrukturen som må være tilstede for at kapasitetskrevende tjenester skal fungere.

Skolen har lang erfaring med å undervise i elektrofag, og har fagrom som både er romslige og praktisk innredet. I YFF, (YrkesFagligFordypning) vektlegges utplassering i bedrift.

Til toppen