Forberedende kurs/ innføringsklasse 

Dette er et skoletilbud for elever med kort botid i Norge. Det er tilpasset elever som vil begynne på videregående skole, men som trenger å styrke norskkunnskapene sine før de starter et normalt Vg1-løp. 

Målet er å gi minoritetsspråklige elever større muligheter til å fullføre og bestå ordinær videregående opplæring. Kurset strekker seg over et vanlig skoleår, med 30 skoletimer i uka.  
Elevene får opplæring i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og kroppsøving.  
I tillegg får elevene orientering om utdanningssystemet og yrkesorientering. 

Elever som deltar i dette tilbudet har automatisk et års utvidet rett til videregående opplæring.