Studiespesialisering

Dette studiet tilbyr fordypning innen programområdet for realfag og programområdet for språk, samfunnsfag. Innen studiespesialiserende utdanningsprogram tilbyr Risør videregående skole alltid muligheter for valg av programfag som kan gi minst 4 realfagspoeng (det maksimale elevene kan få uttelling for). Skolens tilbud tilfredsstiller alle krav til generell- og spesiell studiekompetanse for inntak på alle høyskole- og universitetsstudier i Norge.

Utdanningsprogrammene for studiespesialisering omfatter programområdene

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Utdanningsprogrammet har et treårig løp og fører fram til studiekompetanse. Hvert programområde består av fellesfag, felles programfag og valgfrie programfag.

Vg1 studiespesialisering

I Vg1 har elevene 30 timer per uke med fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, geografi, fremmedspråk og koppsøving. 

Matematikk i Vg1 har to retninger: teoretisk og praktisk. Den teoretiske retningen er grunnlaget for matematikk i programområdet for realfag. Risør videregående skole tilbyr fremmedspråkene fransk, italiensk og tysk.

Vg2 og Vg3 studiespesialisering

I Vg2 må du velge programområde. Ved Risør videregående skole kan du velge realfag, språk, samfunnsfag og økonomi. Skolen vil normalt tilby programfagene nedenfor, men det endres noe fra år til år, avhengig av elevenes ønsker.

Realfag:

 • Matematikk
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Biologi

 

Språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • Psykologi

Valgfritt programfag:

 • Breddeidrett

Innenfor eget programområde må du velge minst to programfag som du har både i Vg2 og Vg3. Ett valgfritt programfag kan du velge fra et annet programområde.

Les mer på Vilbli.no

Til toppen