Teknologi- og industrifag

Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er viktig.

Vg 1 teknologi- og industrifag gir søkemuligheter for om lag 70 fagområder. Det er en felles basis for mange yrker med arbeidsplasser i store og små industribedrifter, på skip, i installasjoner for produksjon av olje og gass, i verksteder og på alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner.

Vg2 industriteknologi gir blant annet utdanning innen industrifagene CNC-maskinering, industrimekaniker, industrimontør, plate og sveis, industrirør og aluminiumskonstruksjon. Denne industrien leverer varer både til innenlands- og eksportmarkedet og har dessuten lange tradisjoner og stor betydning for sysselsetting og bosetting i Norge.

Både Vg1 og Vg2 har et nært samarbeid med lokalt næringsliv. Blant annet får skolen ulike oppdrag fra bedrifter og privatpersoner i nærområdet.

I yrkesfaglig fordypning kan du få prøve ut i praksis det du lærer på skolen. Mange elever velger å være utplassert i lokale bedrifter i dette faget.

Skolen har maskiner og utstyr som er fullt på høyde med det elvene senere vil møte ute i bedriftene - enten gjennom utplassering, som lærling eller som vanlig ansatt. Det har tradisjonelt vært lett å få læreplass innenfor dette fagområdet i Østregionen.

Teknikk og industriell produksjon - et yrke for framtida! 

Les mer på Vilbli.no

Til toppen