Lokal læreplan for yrkesfaglig fordypning – YFF Risør videregående skole 2022-23

Alle våre programområder på Vg1: Elektro og datateknologi, Teknologi-og industrifag, informasjonsteknologi og medieproduksjon og Salg, service og reiseliv er organisert som beskrevet nedenfor.

Årstimetall i faget er på 168 timer. 150 timer brukes til utplassering i bedrifter og 18 timer brukes til forberedelse i skole.

Skolen har avtale med lokale bedrifter. Faget benyttes til bedriftsbesøk, alle elever i utplassert i bedrift. Noen elever kan være utplassert internt, innenfor fagområdene ovenfor.

Elevene velger læringsmål/kompetansemålene, i hver utplasseringsperiode etter utplasseringssted.

Elektro og datateknologi (udir.no)

Teknologi- og industrifag (udir.no)

Informasjonsteknologi og medieproduksjon (udir.no)

Salg, service og reiseliv (udir.no)