Alarmtelefonen 116 111 for barn og ungdom - nå også med chattetjeneste

Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge har utvidet sitt tilbud og har nå også en chattetjeneste.

https://www.116111.no/

 

Om Alarmtelefonen

Det er mange gode grunner for å etablere en nødtelefon for barn og unge, men viktigst av alt er at:

Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.
Nødtelefonen 116 111 er gratis
Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge
Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen 116 111
Alarmtelefonen skal være et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge. Det finnes 15 store barnevernvakter i Norge. Det er de som svarer når du ringer 116 111 i deres åpningstid.

Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten har stengt fra kl. 1500 – 0800.
I helger og på helligdager er Alarmtelefonen døgnåpen.

Alarmtelefonen vil vurdere om det er behov for:

Hjelp her og nå
Sende bekymringsmelding til barneverntjenesten der du bor
Ta kontakt med andre hjelpetjenester
Gi råd om hvordan du kan få hjelp fra andre
Alle henvendelser blir registrert og skrevet ned. Dersom du har behov for hjelp her og nå – vil vi ta kontakt med lokalt politi eller legevakt. Når vi sender melding til barneverntjenesten vil de ta kontakt med deg.