Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Alle elevene i Vg1 skal svara på elevundersøkelsen, undersøkelsen gjennomføre fram til 20.des 2022.

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen.pdf (PDF, 104 kB)