Klagefrister våren 2023

Alle som ønsker å klage på standpunkt og/eller eksamen skal gjøre det via Agder fylkeskommunes nettsted for klage. Hvis du vurderer du å klage må du kontakte faglærer eller rektor først.

Alle som ønsker å klage på standpunkt og/eller eksamen skal gjøre det via denne nettsiden 

https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/klage/.

Hvis du, etter å ha lest informasjonen på nettsiden, har flere spørsmål, kontakt rektor.

Elever på Vg3 som søker opptak til høyere utdanning og ønsker å klage på en karakter kan få klagen behandlet som hurtigklage. Det innebærer at en eventuelt ny karakter kan sendes til Samordna opptak innen fristen for ettersending av dokumentasjon.

Følgende frister gjelder for klage:

Klagefrister
Karakterer Publiseringsdato Frist hurtigklage Frist ordinær klage
Standpunkt Vg3 16. juni 19. juni kl. 12.00 26. juni
Standpunkt Vg1 og Vg2 16. juni Ingen hurtigklage 26. juni
Sentralgitt eksamen 22. juni, kl. 12.00 25. juni, kl. 12.00 30. juni, kl. 12.00