Mye fravær?

Elever kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. 
Forskrift til opplæringslova § 3-47 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler.


Frist for å søke for skoleåret 2023-2024 er 15. juni 2024. Elevene må selv søke via Visma InSchool (VIS). 

Les mer om regler for å fratrekk av fravær her: 

Regler for fravær - Risør videregående skole (risor.vgs.no)