Praktisk informasjon ved skolestart 17. august 2023.

Her får du informasjon om hvor du kan søke skoleskyss, stipend til lånekassen, og samtykkeskjema til bruk av bilder og video. 

Skoleskyss kan du søke om på skoleskyss.akt.no

Stipend fra lånekassen, søker du om på lanekassen.no 

For å registrere samtykke til bruk av bilde og video, gjøres det inne på agderfk.no