Salg, service og reiseliv ved Risør videregående skole

Salg, service og reiseliv er et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram, som ble innført høsten 2020. Faget erstatter tidligere Service og samferdsel. Fokus for studieretningen er service- og salgsfagene samt reiseliv og vertskapsrollen.

Faget forbereder elevene på et arbeidsliv som stiller krav til nytenking og kreativitet, der beslutninger skal tas på bakgrunn av refleksjon rundt lønnsomhet, etikk og bærekraft. I skolehverdagen drar vi på bedriftsbesøk og vi har et nært samarbeid med lokalt næringsliv.

Risør videregående skal tilby Vg2 programmet salg og reiseliv noe som fører til at elevene kan ta fagbrev i reiselivsfaget eller i salgsfaget.